SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 3. Petak, 25. veljače 2005.
OPĆINA SKRAD
11

6.

Na temelju članka 9a. Zakona o fondovima (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 4. veljače 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2005. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Skrad i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi.

Članak 2.

U Proračunu Općine Skrad za 2005. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 116.500,00 kuna i to:

- KUD »Zeleni vir«:

- mješoviti pjevački zbor i tamburaška
sekcija 30.000,00 kn

- folklorna sekcija 15.000,00 kn

- Monografija o Skradu 10.000,00 kn

- Povijesni arhiv Rijeka 500,00 kn

- Za knjižni fond mjesne knjižnice 40.000,00 kn

- Pomoć pri objavljivanju knjiga:

- Antun Štefančić 3.000,00 kn

- Nevenka Delač 3.000,00 kn

- Zlatan Nadvornik 5.000,00 kn

- Udruga »Skradska žena« 10.000,00 kn.

Navedena sredstva služe za sufinanciranje materijalnih izdataka i drugih troškova.

Članak 3.

Općina Skrad će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organiziranju kulturnih priredbi.

Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Skrad subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 4.

U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Skrad za 2005. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, za radove na crkvi Sv. Izidora u Divjakama i 9.000,00 kuna za sufinanciranje izmjene zvona crkve u Rogima.

Članak 5.

Sve navedene aktivnosti i poslovi osobito su značajni za Općinu Skrad pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2005. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava nosiocima Programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom Programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 612-01/05-01/01

Ur. broj: 2112/04-05-01-01

Skrad, 7. veljače 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=119&mjesto=51311&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr