SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
OPĆINA JELENJE

8.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 8/08, 61/11), Plana prijema službenika i namještenika u 2015. god. i članka 33. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09 i 13/13) Načelnik Općine Jelenje donio je

PLAN
prijema na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jelenje
za 2015. godinu

Članak 1.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini planira se prijem 3 osobe, od čega:

.1 osoba sa završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne ili informatičke struke

.1 osoba sa završenim završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske ili građevinske struke

.1 osoba sa završenim preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Plan prijema provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i obavit će se na mrežnoj stranici Općine Jelenje www.jelenje.hr.

Klasa: 112-01/15-04/01

Ur. broj: 2170/04-03-15-2

Dražice, 3. siječnja 2015.

Načelnik Općine Jelenje
mr. sc. Ervin Radetić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=924&mjesto=51218&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr