SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 2. Subota, 31. siječnja 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

1.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl.ing. donosi dana 28. siječnja 2015. godine sljedeći

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU
U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG
VINODOLSKOG ZA 2015. GODINU

I.

Ovim Planom prijama utvrđuje se prijam u službu u Grad Novi Vinodolski tijekom 2015. godine (kratkoročni plan).

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog u:

.Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno 6 radnih mjesta (s v.d. pročelnikom).
U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti planira se prijam službenika/ice na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela na neodređeno vrijeme - s visokom stručnom spremom - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti planira se prijam službenika/ice na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme - s visokom stručnom spremom - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti planira se prijam 1 izvršitelja/ice - vježbenik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa - s višom stručnom spremom - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravno-pravnog smjera/ekonomskog smjera
U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti planira se prijam 1 izvršitelja/ice - vježbenik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa - sa srednjom stručnom spremom - ekonomske struke.

.U Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje predviđeno ukupno 12 radih mjesta i popunjena 9 radnih mjesta (s v.d. pročelnika).
U Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje planira se prijam službenika/ice na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela na neodređeno vrijeme - s visokom stručnom spremom - magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje planira se prijam službenika/ice na radno mjesto referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu na neodređeno vrijeme - sa srednjom stručnom spremom - upravne, ekonomske ili druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje planira se prijam 1 izvršitelja/ice - vježbenik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa - s visokom stručnom spremom - magistar inženjer ili stručni specijalist inženjer građevinske ili tehničke struke.
U Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje planira se prijam 1 izvršitelja/ice - vježbenik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa - sa visokom stručnom spremom - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

.U Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu predviđeno ukupno 5 radnih mjesta, a popunjeno 5 radnih mjesta (s v.d. pročelnikom).
U Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu planira se prijam 1 izvršitelja/ice - vježbenik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa - sa srednjom stručnom spremom - ekonomske struke.

III.

Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 112-01/15-01/1

Ur.broj: 2107/02-04-15-2

Novi Vinodolski, 28. siječnja 2015.

GRADONAČELNIK
v.r. Oleg Butković, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=922&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr