SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 1. Petak, 23. siječnja 2015.
OPĆINA PUNAT

1.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) načelnik Općine Punat, donosi

PLAN
PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU PUNAT
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika.

Članak 2.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/13, 27/14 i 42/14) predviđeno je ukupno 13 radnih mjesta od kojih je 12 popunjeno.

Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u proračunu Općine Punat za 2015. godinu u Odjelu se planira prijam:

1.Jednog službenika visoke stručne spreme na neodređeno vrijeme.

Članak 3.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavati će se sukladno Zakonu o službenicima i namještenicimau lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:100-01/15-01/1

URBROJ: 2142-02-02-15-1

Punat, 10. siječnja 2015. godine

OPĆINA PUNAT

Načelnik
Marinko Žic, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr