SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 1. Petak, 23. siječnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 16. sjednici od 23. siječnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja Lopari /UPU 17/

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja Lopari / UPU 17/ (»Službene novine PGŽ« broj 15/11) mijenja se članak 4. stavak 2 i stavak 4 i sada glase:

» - Ukupna površina Plana iznosi 51,40 ha (kopneni dio 35,06 ha i morske površine 16,34 ha), dok površina građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene iznosi 30,00 ha (izgrađeni dio 7,46 ha i neizgrađeni dio 22,54 ha).

- Najveći ukupni kapacitet zone Lopari iznosi do 3.100 kreveta, uz najveću gustoću korištenja do 103,33 kreveta/ ha. Najveći dozvoljeni broj etaža građevina iznosi prizemlje i jedan kat, uz najveću visinu od 6,0 m.«

Članak 2.

Svi ostali članci Odluke izradi Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-15-10

Mali Lošinj, 23. siječnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr