SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
OPĆINA BAŠKA

87.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), općinski načelnik Općine Baška, 27. studenoga 2014. godine, donio je

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2015. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2015. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti, koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2015. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti, a kojim nisu obuhvaćene one u režimu koncesije.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja, pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u 2015. godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se do 31. prosinca 2015. godine nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Općine Baška.

KLASA: 342-01/14-01/54

URBROJ: 2142-03-02/1-14-1

Baška, 27. studenoga 2014. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr