SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

75.

Na temelju članaka 30. i 30.a Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/1993, 69/1997, 33/2000, 127/ 00, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003, 132/ 2006, 26/2007, 73/2008, 25/2012 i 147/2014) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/2013 i 18/2014) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 14. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima (»Narodne novine« broj 115/2001 i 125/2007) članak 15. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»Porez na kuće za odmor pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Novi Vinodolski plaćaju u godišnjoj visini od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na području naselja: Novi Vinodolski, Povile, Klenovica, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski.«

Članak 2.

U članku 15. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:

»Na području ostalih naselja Grada Novog Vinodolskog porez se plaća u godišnjoj visini od 5,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.«

Članak 3.

Članak 17. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za financije i javnu nabavu.«

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i sada glasi:

»Ovlašćuje se Porezna uprava, Područni ured Rijeka, Ispostava Crikvenica za obavljanje poslova utvrđivanja odnosno donošenja rješenja o razrezu poreza, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke, točka 2., 4. i 5.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-00/14-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-14-3

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=51250&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr