SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

52.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 10. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine donosi

Izmjene
P O S L O V N I K A
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09 i 15/13) članak 83. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za redovite se sjednice članovima Vijeća osam dana prije održavanja sjednice dostavlja poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici.«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 012-04/14-01-1

URBOJ: 2142-07-01-14-1

Vrbnik, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr