SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

50.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/ 13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 10. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Strategije - Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik za razdoblje 2015.-2020.godine

Članak 1.

Izraditi će se Strategija-Program ukupnog razvoja Općine Vrbnik za razdoblje 2015.-2020. godine (dalje u tekstu: PUR).

PUR je temeljni strateški dokument koji definira optimalne razvojne pravce lokalnog područja uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja. PUR Općine omogućuje planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju gospodarskog razvoja, potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati, dok je za donatore (prvenstveno EU i nacionalne fondove) osnovni dokument na temelju kojeg odlučuju o dodjeli bespovratnih sredstava. PUR daje odgovore u kojem smjeru razvoj treba ići i na koji ga način ostvariti. Kroz PUR se analizira postojeće stanje te donose ciljevi, prioriteti i mjere budućeg održivog razvoja.

Članak 2.

U izradi PUR-a uz djelatnike općine i podršku vanjskih konzultanata, aktivno će se uključiti i predstavnici gospodarskog i društvenog sektora.

Članak 3.

Za potrebe izrade PUR-a, u Proračunu Općine Vrbnik za 2015. godinu planirano je 100.000,00 kuna.

Izvori se planiraju u stopostotnom iznosu iz Mjere 7, »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Donošenjem odluke o izradi PUR-a na Općinskom vijeću preduvjet je za prijavu na natječaj za dodjelu sredstava za njegovu izradu u okviru Mjere 7 te će se po njegovoj izradi dokument usvojiti na Općinskom vijeću, što je preduvjet za isplatu sredstava u okviru Mjere 7.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-08/14-01/01

URBROJ: 2142-07-03-14-2

Vrbnik, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr