SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

49.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik temeljem članka 13. točke 1.,6. i 7. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10), mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Broj:511-09-21/1-190/113/2-2014. M.N. od 28.10.2014., te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine PGŽ«, broj 31/09, 33/09,15/13 i 25/13) u postupku usklađivanja plana zaštite od požara s novonastalim stanjem, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU O USKLAĐENOSTI TEKSTA
PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

Usvaja se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik čiji je sastavni dio Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik koja je ažurirana 2011. godine s Tabelarnim dijelom Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik koje su ažurirane za 2014. godinu.

Članak 2.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik i Tabelarni dio Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik ovjereni su pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, sastavni su dio ove Odluke i ne objavljuju se.

Jedan primjerak čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 810-01/14-01/08

URBROJ: 2142-07-03-14-1

Vrbnik, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr