SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

46.

Na temelju članka 52. stavak 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11 i 56/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 10. sjednici dana 17. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/10, 52/12, 41/13 i 29/14) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

nakon teksta »Iznos naknade za razvoj iznosi 1,50 kn/ m3« stavlja se točka, a tekst iza zareza briše se.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:3 63-07/14-01/28

URBROJ: 2142-07-03-14-2

Vrbnik, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr