SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA VRBNIK

43.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/20, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 53. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 09, 33/09, 15/13 i 25/13) na 10.sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine, donesena je

ODLUKA
o osnivanju radnog tijela za izradu Strategije -
Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020.

Članak 1.

Donosi se odluka o osnivanju Radnog tijela za izradu Strategije ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020. (u daljnjem tekstu: Strategija).

Članak 2.

Radno tijelo broji 7 članova.

Sanja Polonijo

Nikolina Justić

Dragan Zahija

Slavko Zahija

Ivica Grdinić

Član udruge VKD Frankopan

Ivan Juranić

Josip Brusić

Članovi između sebe biraju predsjednika.

Članak 3.

Način rada:

Radno tijelo na svojim sjednicama raspravlja o pristiglim prijedlozima i donosi zaključke o istima.

O radu na sjednicama vodi se zapisnik. Radno tijelo surađuje s Općinskim vijeće i Općinskom načelnicom.

Predlaže izrađivaču i općinskom vijeću usvajanje pojedinih prijedloga.

Članak 4.

Aktivnosti na izradi Strategije ukupnog razvoja, koordinirat će Radno tijelo za izradu Strategije ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020. u suradnji s Općinskim vijećem i Općinskim načelnikom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-08/14-01/01

URBROJ: 2142-07-03-14-1

Vrbnik, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjedavatelj
Slavko Zahija, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr