SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA DOBRINJ

91.

Na temelju čanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 14. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županje« broj 23/12) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku prodaje nekretnine u vlasništvu
Općine Dobrinj

1. Općina Dobrinj prodati će nekretnine, u naravi zemljišta u vlasništvu Općine Dobrinj, kako slijedi:

1.1.dio z.č. 6016/1, ukupno 300 m2, upisana u zk. ul. 2950, k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 105.000,00 kuna (slovima:stopettisućakuna),

1.2.z.č. 1117/29, ukupno 86 m2, upisana u zk. ul. 2412, k.o. Sužan, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 52.500,00 kn (slovima:pedestidvijetisućeipetstotinakuna).

2. Odabranim ponuditeljima za kupoprodaju nekretnina na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 12. prosinca 2014. godine u »Novom listu«, utvrđuju se, kako slijedi: za kupoprodaju nekretnine iz točke 1.1. ove Odluke kao odabrani ponuditelj utvrđuje se Stanko Crnčić iz Hlape, Hlapa 6, za kupoprodaju nekretnine iz točke 1.2. ove Odluke kao odabrani ponuditelj utvrđuje se Marija Sučić iz Čižića, Čižići 26.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-29/14

UR.BROJ: 2142-04-01-14-9

Dobrinj, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr