SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA DOBRINJ

90.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95-Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13)

Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 6. točka 5. iza riječi »nepogodama« dodaju se riječi koje glase »te uslijed oštećenja uzrokovanih starošću objekta«.

Članak 2.

U članku 15. dodaje se stavak 4. koji glasi: »Smatra se da se prostor može koristiti ako je na objektu postavljena vanjska stolarija i ako posjeduje sanitarni čvor.«

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi: »Komunalnu naknadu vlasnici odnosno korisnici stambenog i garažnog prostora, hotela, apartmanskih naselja i kampova plaćaju jednokratno, a poslovnog prostora te građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u četiri jednaka tromjesečna obroka u tijeku kalendarske godine.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-29/14

URBROJ: 2142-04-01-14-4

Dobrinj, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr