SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA DOBRINJ

89.

Na temelju članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09,10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 14. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/14) u članku 6. iza brojke »5« dodaje se i »7.a«.

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se novi članka 7.a koji glasi:

»Trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. povjerava se na obavljanje komunalna djelatnost održavanje javne rasvjete.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-29/14

URBROJ: 2142-04-01-14-6

Dobrinj, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr