SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA DOBRINJ

86.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj

(»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
privremenoj zabrani izvođenja radova

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova na području općine Dobrinj, odnosno određuju vrste građevina, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi, te se propisuje nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

Građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i izgradnju konstrukcije svih vrsta građevina ne smiju se izvoditi u 2015. i narednim godinama na cijelom području općine Dobrinj u razdoblju od 15. lipnja do 1. rujna u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 3.

Na području i u razdoblju izvođenja radova utvrđenim u članku 2. ove Odluke iznimno se mogu izvoditi radovi, temeljem pisanog odobrenja općinskog načelnika, ako se radi:

-potrebe hitnih radova na popravcima objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi,

-nužnih radova na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, odnosno kada se radi o radovima čije bi neizvođenje prouzročilo ugrozu ili otežalo životne uvjete,

-kada se radi o izvođenju radova na većim projektima od posebnog interesa.

Zahtjev za obavljanjem radova iz stavka 1. alineje 2. ovog članka investitor odnosno izvođač radova mora podnijeti najkasnije 8 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji zainteresirani mogu preuzeti u pisarnici Općine Dobrinj ili na web stranicama Općine.

Članak 4.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 53/13).

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/ 07 i 35/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 021-05/14-29/14

URBROJ: 2142-04-01-14-7

Dobrinj, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr