SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA DOBRINJ

84.

Na temelju odredbe članka 4. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11 i 53/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 16 i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12), članka 31.Statuta Općine Dobrinj(»Službene novine« PGŽ br 35/09,10/ 13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 53/ 10,10/13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj 22.12.2014. godine, donosi

PROGRAM IZGRADNJE VODNIH GRAĐEVINA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Programom izgradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj 1016, financirat će se gradnja građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. 1. 2015. godine.

Klasa: 400-08/14-161/01

Ur.broj: 2142-04-05-14-59

Dobrinj, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr