SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA DOBRINJ

74.

Na temelju članka 28.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.-proč.tekst,82/04,178/04,38/09,79/09,49/11,144/12,94/13,153/13 i 147/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09.,10/13,36/13) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine«broj 35/09,53/10,10/13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 14. sjednici održanoj dana 22. 12. 2014. godine, donosi

P R O G RA M
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-08/14-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-14-49
Dobrinj, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr