SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

33.

Na temelju članka 32. Općine Brod Moravice ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09, 35/09 i 16/13) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 11. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Općine Brod Moravice

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Općine Brod Moravice, način izdavanja, sustav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije, te troškovi izdavanja.

Članak 2.

Službeno glasilo Općine Brod Moravice tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Brod Moravice, donosi Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuju obavezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata Općinskog vijeća Općine Brod Moravice, općinskog načelnika Općine Brod Moravice i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom Općine Brod Moravice i drugim propisima.

Naziv službenog glasila Općine Brod Moravice je »Službene novine Općine Brod Moravice« (u daljnjem tekstu »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i općinskog načelnika za koje općinsko vijeće ili općinski načelnik odrede da se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržaju koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo čine tri člana, i to općinski načelnik, referent za društvene djelatnosti i referent za komunalne poslove.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je općinski načelnik.

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Brod Moravice u Brod Moravicama, Stjepana Radića 1.

Članak 5.

»Službene novine« se obavezno izdaju nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje u roku od osam dana od dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje je donijelo, a o danu objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Općine Brod Moravice, a korisnicima se dostavljaju u pisanom obliku.

»Službene novine« se obavezno i besplatno dostavljaju u pisanom obliku:

-Primorsko-goranskoj županiji,

-Uredu državne uprave u Primorsko goranskoj županiji,

-Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA)

-Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

»Službene novine« se, na zahtjev, u pisanom obliku besplatno dostavljaju članovima Općinskog vijeća Općine Brod Moravice, općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika.

»Službene novine« se mogu, na zahtjev, dostavljati besplatno u pisanom obliku i drugim osobama.

Nakladu »Službenih novina« određuje odgovorni urednik.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u proračunu Općine Brod Moravice.

Članak 9.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/14-01/1

URBROJ: 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 11. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51312&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr