SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

32.

Na temelju članka 30. stavka 4.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153,13) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09,35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture Općine
Brod Moravice za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja, te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazanim potrebnim financijskim sredstvima za ostvarenje sredstvima za ostvarenje Programa u 2015. g.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 363-01/14-01/44

UR.BR: 2112-06-14-01-02

Brod Moravice, 11. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić,v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51312&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr