SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

29.

Na temelju članka 30. stavka Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36 /95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/ 13), i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Brod Moravice za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja , te za nabavu opreme s iskazom financijskih sredstava za ostvarenje programa za 2015. godinu

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 363-01/14-01/44

UR.BROj: 2112-06-14-01-02

Brod Moravice, 11. prosinca 2014.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51312&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr