SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

28.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine broj«, broj 24/11 i 61/11,27/13 i 02/14) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/ 09,35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 12. prosinca 2014.g., donosi

PRIJEDLOG ODLUKE
o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Brod
Moravice za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u 2015. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava koja se u proračunu Općine Brod Moravice osiguravaju za redovno godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Brod Moravice izabranog na stranačkoj listi (u daljnjem tekstu sredstva), u visini od 9.000,00 kuna.

Raspodjela sredstava iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju vijećnika/cu u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice.

Svakoj vijećnici u Općinskom vijeću, kao pripadnici podzastupljenog spola, pripada pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%.

Sredstva iz članka 1. Ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Brod Moravice.

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Brod Moravice utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna.

Za svaku vijećnicu Općinskog vijeća Općine Brod Moravice kao pripadnicu podzastupljenog spola utvrđuje se iznos od 1.100,00 kuna.

Članak 3.

S obzirom na broj članova u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice, u trenutku konstituiranja, političkim strankama pripadaju sredstva u sljedećim iznosima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 023-01/14-01/02

URBROJ: 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 12. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik:
Branimir Svetličić,v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51312&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr