SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

27.

Na temelju članka 15.stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12.94/13 i 103/13), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 58/09) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o povjeravanju komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Brod Moravice

I.

Ovom Odlukom povjeravaju se komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Brod Moravice.

II.

Komunalni poslovi iz članka 1. ove Odluke povjeravaju se tvrtki LUKO d.o.o. iz Vrbovskog, Stubica 37a na rok od 4 (četiri) godine.

III.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Brod Moravice da sklopi Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Brod Moravice.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

V.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 37/10).

KLASA: 363-01/14-01/45

UR.BROJ: 2112-06-14-01-02

Brod Moravice, 11. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51312&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr