SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

26.

Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 39/13), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (Narodne novine 142/13) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama,
te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina
na području Općine Brod Moravice

Članak 1.

Donosi se Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Brod Moravice.

Članak 2.

U članku 18. Odluke o agrotehničkim mjerama, te uređenju poljoprivrednih rudina na području Općine Brod Moravice dodaje se stavak 2. koji glasi »Nadzor mogu vršiti i poljoprivredni redari, odnosno pravne ili fizičke osobe ovlaštene za nadzor poljoprivrednih rudina, s kojima se sklapa poseban Ugovor o međusobnim pravima i obvezama o obavljanju nadzora nad provedbom Odluke o agrotehničkim mjerama na području Općine Brod Moravice«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 320-01/14-01/22

UR.BROJ. 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 11. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51312&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr