SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD VRBOVSKO

43.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/ 09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 22. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2014. godinu (»Službene novine PGŽ«, broj 51/13 i 27/14) iznos od 1.106.652,26 kuna zamjenjuje se iznosom od »732.652,26 kuna«.

U članku 4. pod točkom I. Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko iznos od 297.152,26 kuna zamjenjuje se iznosom od 300.652,26 kuna, a pod istim naslovom iznos od 27.040,27 zamjenjuje se iznosom od 30.540,27 kuna.

U članku 4. pod točkom II. Donacije udrugama iznos od 161.500,00 kuna zamjenjuje se iznosom od »162.000,00 kuna«.

U članku 4. pod točkom II. Donacije udrugama u točki 1. Goranovom proljeću Lukovdol iznos od 8.000,00 zamjenjuje se iznosom od 8.500,00 kuna.

U članku 4. pod točkom III. Održavanje objekata iznos od 213.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 270.000,00 kuna, a iznos od 60.000,00 kuna za tekuće i investicijsko održavanje domova kulture zamjenjuje se iznosom od 115.000,00 te iznos od 12.000,00 kuna za Obnovu kapelice sv. Antuna zamjenjuje se iznosom od 14.000,00 kuna.

U članku 4. točke IV.,V. i VI brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/14-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-1

Vrbovsko, 22. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr