SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD RAB

73.

Na temelju članaka 19. i 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09), članaka 74. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 150/08), te članaka 22.,90, i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014.godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA
RABA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u sportu i tehničkoj kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u sportu i tehničkoj kulturi od značaja za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim aktivnostima:

-djelovanje sportskih klubova i udruga,

-stručni rad u sportu i tehničkoj kulturi,

-sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvo nad sportskim manifestacijama i natjecanjima,

-poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture,

-poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti građana,

-održavanje i opremanje sportskih objekata

-uređenje dječjih igrališta

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), donesenim na sjednici Gradskog vijeća 20. studenog 2014. godine, u ukupnom iznosu od 1.528.525,00 kn i to za:

1.Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama: 888.450,00 kn

2.Održavanje sportskih objekata: 640.075,00 kn

Članak 3.

Svrha programa je usmjeravati razvoj sporta i tehničke kulture na području Grada Raba. Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova koji djeluju na području Grada Raba, troškova natjecanja, provođenja programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i tehničkoj kulturi, troškova organizacije sportskih manifestacija i rekreativnih programa i opremanja sportskih objekata i dječjih igrališta.

Članak 4.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Raba za 2014. godinu, a Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti će pratiti namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 5.

O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 1. iz članka 2. podnose Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti, godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti i češće.

Korisnici pod točkom 2. članka 2. podnose Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti godišnji izvještaj o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2014. godinu do 1. ožujka 2015. godine.

Članak 6.

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog programa i podnosi izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/08

Ur.broj: 2169-01-02-01/03-14-6

Rab, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr