SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD RAB

72.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA
RABA U KULTURI ZA 2014. GODINU

Članak 1.

I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

-razvoja ustanova u kulturi,

-djelovanja udruga u kulturi,

-manifestacija u kulturi,

-glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

-izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti,

-amaterskog stvaralaštva u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

-obrazovanja odraslih,

-knjižnične djelatnosti,

-izdavačke djelatnosti,

-kulturno-animacijskih aktivnosti,

-održavanje i uređenje kulturnih objekata,

-posebne programe u području kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), donesenim na sjednici Gradskog vijeća 20. studenog 2014. godine, u ukupnom iznosu od 4.297.910,00 kn i to za:

1. Programe ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rab:

1.1. Pučko otvoreno učilište u iznosu od 3.097.100,00 kn

1.2. Gradsku knjižnicu Rab u iznosu od 487.460,00 kn

2.Program aktivnosti Udruga, manifestacija i donacija u kulturi u iznosu od 223.350,00 kn

3.Program održavanja i uređenja kulturnih objekata u iznosu od 490.000,00 kn

Članak 3.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Raba za 2014. godinu, a Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti će pratiti namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 4.

O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 1. iz članka 2. podnose Upravnom odjelu godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti i češće.

Korisnici pod točkom 2. članka 2. podnose Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti godišnji izvještaj o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2014. godinu do 1. ožujka 2015. godine.

Članak 5.

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog programa i podnosi izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/08

Ur.broj: 2169-01-02-01/03-14-5

Rab, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr