SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD RAB

70.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03 - proč.tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/ 13) i članka 22. Statuta Grada Raba ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim I. izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim I. Izmjenama i dopunama Programa su: 5.350.000,00 kn

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/08

Ur. broj: 2169-01-02-01/03-14-3

Rab, 15. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr