SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

69.

Na temelju čl. 58. st. 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06, 37/13 i 125/13) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 13. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja,
načinu držanja vezanih pasa, te načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama

Članak 1.

U Odluci o dopuni odluke o uvjetima i načinu držanju kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, načinu držanja vezanih pasa, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 44/12) u članku 30. stavku 1., iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. ne postupi u skladu s odredbom članka 16. Odluke.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-01/55

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 16. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51250&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr