SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

62.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 13. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA
NOVI VINODOLSKI ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski je osiguranje građana Grada Novi Vinodolski i područja Grada Novi Vinodolski od požara, elementarnih nepogoda, te pružanje pomoći građanima u slučaju potrebe spašavanja pri elementarnim nepogodama.

Članak 2.

Cilj Programa je kontinuirano praćenje programa institucija zaduženih za provođenje mjera zaštite i spašavanja da bi bili spremni u svako doba pružiti zaštitu i spašavanje građana prilikom požara i drugih elementarnih nepogoda sa što manje štetnih posljedica koje mogu nastati uslijed požara i drugih elementarnih nepogoda.

Cilj Programa je također, po provedenom praćenju mjera zaštite od požara, razmatranje potrebe osnivanja vatrogasnih postrojbi i u drugim naseljima osim područja naselja Novi Vinodolski i potrebe obuke i novih zapošljavanja potrebnog broja vatrogasaca.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se provođenjem stalnih inspekcijskih nadzora koja se provodi najmanje jednom godišnje i kojim se utvrđuje uspješnost provođenja ovog Programa s eventualnim prijedlozima njegova dodatnog poboljšavanja.

Članak 4.

Program se sastoji od tri programske cjeline s podcjelinama i to:

1. Redovni programa DVD-a San Marino - Novi Vinodolski.

2. Kapitalne investicije:

- Projekt izgradnje novog vatrogasnog doma,

3. Dodatni programi sa podcjelinama:

a) Program posebnih mjera zaštite od požara po Programu Vlade RH za 2015.godinu,

b) Program Gorske službe spašavanja,

c) Program zaštite i spašavanja.

Stručne osobe za provođenje Programa su dobrovoljni vatrogasci i osobe zaposlene u DVD-u SAN MARINO- Novi Vinodolski, stručne osobe zaposlene u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Odjel za zaštitu i spašavanje i stručne osobe zaposlene u Gorskoj službi spašavanja.

Članak 5.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novi Vinodolski planirana su sredstva u iznosu od 1.183.000,00 kn.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje su pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje sa voditeljima Odsjeka.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-06/14-01/05

Ur. broj: 2107/02-01-14-8

Novi Vinodolski, 16. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51250&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr