SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

61.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donijelo

PROGRAM
SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa socijalne i zdravstvene skrbi Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu je osigurati građanima Grada Novi Vinodolski socijalnu i zdravstvenu skrb koja je utvrđena i regulirana Zakonom, te standard socijalne i zdravstvene skrbi u većem opsegu od onog koji svojim programima osigurava država i županija.

Članak 2.

Cilj Programa socijalne i zdravstvene skrbi je osigurati pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabim, oboljelim, nemoćnim i invalidima, očuvanje zdravlja djece i odraslih i skrb za djecu s posebnim potrebama. Također cilj Programa je pomaganje ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima koji se uključuju u prevenciju.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se brojem zahvaćenih korisnika (samac ili članovi obitelji, dijete ili mlađa punoljetna osoba koja je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete s teškoćama u razvoju, trudnica, obitelj sa poremećenim odnosima, odrasla osoba sa invaliditetom, osoba neprihvatljivog ponašanja, beskućnik) u raznim vrstama socijalnih pomoći po programima ili kvalitetom i kvantitetom zdravstvenih programa kao i brojem uključenih korisnika. Također je rezultat ovog programa da se prepozna potreba za pružanje usluga korisniku radi sprečavanja ili nastanka stanja koje ugrožava zadovoljavanje njegovih osnovnih životnih potreba. Također je rezultat mjerljiv kroz broj djece i mladih koji nastavljaju školovanje (srednje i visoko obrazovanje) uz pomoć socijalnih stipendija i pokaznih karata, kao i pomoć djeci u školovanju (ili vrtić) s poteškoćama u razvoju.

Učinci provođenja ovog Programa su stvaranje što manjeg broja ugroženih skupina društva pružanjem ili uklanjanjem trenutnog nastanka stanja ugroze po osnovne životne potrebe korisnika, a kroz razne programe socijalne i zdravstvene skrbi - direktne pomoći najugroženijim skupinama od nezaposlenih, obitelji s više članova, djeci i mladima učenicima i studentima kojima su potrebene socijalne stipendije, kao i razni zdravstveni programi .

Članak 4.

Program socijalne i zdravstvene skrbi sastoji se od:

1. Redovni program socijalne skrbi sa 2 potprograma

2. Dodatni programi socijalne skrbi sa 3 potprograma

3. Dodatni programi zdravstvene skrbi sa 3 potprograma

Članak 5.

Program zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu provodit će se kroz slijedeće programske cijeline:

1. Redovni program socijalne skrbi čini:

A) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - je oblik socijalne skrbi koji obuhvaća podmirenje svih troškova vezanih za stanovanje (najam, voda, struja, komunalna naknada, odvoz smeća) čije kriterije je utvrdio Zakon o socijalnoj skrbi, a kao jedini obligatorni oblik socijalne skrbi jedinica lokalne samouprave iznad utvrđenog standarda države. U pomoć za podmirenje troškova stanovanja spada i trošak ogrjeva čiju visini svake godine utvrdi i doznačuje Županija, po izdanim rješenjima te tada Grad vrši isplate korisnicima, a spisak korisnika utvrđuje Centar za socijalnu skrb Crikvenica.

B) Redovna djelatnost humanitarnih udruga - ovdje se podrazumijeva financiranje redovnih aktivnosti i programa GD Crvenog križa Novi Vinodolski, Udruge za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama i Udruge umirovljenika Grada Novi Vinodolski. Preostale udruge koje se financiraju kroz redovnu djelatnost su: HVIDR-a Crikvenica, UHDDR-a Novi Vinodolski, UHVDR-a Novi Vinodolski, Udruga antifašističkih boraca, Hrvatski časnički zbor Vinodol, Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja,

Zajednica HVIDRA PGŽ, Udruga 51+, Zavičajne udruge, udruga Sretna Šapa te udruga Nada.

2. Dodatni programi socijalne skrbi realiziraju se kroz skrb o djeci i mladima putem ostvarivanja prava na stipendiju socijalno ugroženim nadarenim učenicima i studentima, plaćanja jednokratne novčane pomoći pri rođenju djeteta, plaćanja troškova prehrane dojenčadi, boravka djece u DV Fijolica kao i plaćanje olakšica udjela roditelja, sufinaciranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola i marende za učenike Osnovne škole Ivana Mažuranića. Poseban program u Dodatnom programu je Sufinanciranje prijevoza svih redovnih studenata, kao i program Spasilačke službe za korisnika GD Crvenog križa.

Program se realizira i kroz skrb o obitelji davanjem socijalno ugroženim dijelovima stanovništva kroz donacijama unesrećenim i obiteljima s teško oboljelim članovima, davanjem paketa hrane, plaćanjem pogrebnih troškova, smještajem u ustanove socijalne skrbi, te sufinanciranjem Službe traženja nestalih osoba putem korisnika GD Crvenog križa. Posebni program je program hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji predviđa pomoć njihovim obiteljima na prijedlog Udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

3. Dodatni programi zdravstvene skrbi

Kroz Dodatni program će se osigurati i ostvarivanje zdravstvene skrbi iznad utvrđenog standarda kroz financiranje zdravstvene knjižice djeteta.

Pomoći će se programi u organizacijama i udrugama invalidnih i teško oboljelih osoba sa područja Županije i to Udruga distrofičara PGŽ, Udruga slijepih, Udruga civilnih invalida rata.

Članak 6.

Za potrebe provođenja Programa socijalne i zdravstvene skrbi Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu potrebno je osigurati porezne prihode u visini od 1.658.000,00 kn .

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-06/14-01/05

Ur. broj: 2107/02-01-14-5

Novi Vinodolski, 16. prosinca 2014.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51250&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr