SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

60.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donijelo

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ
KULTURI GRADA NOVI VINODOLSKI
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa javnih potreba u sportu Grada Novi Vinodolski je osigurati djeci i mladima Grada Novi Vinodolski preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća i poticanje i promicanje sporta kao zdravog načina života. Također kao jedna od važnijih društvenih čimbenika predstavlja važnu odgojno- obrazovnu djelatnost. Svrha Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski je razvitak i promidžba tehničke kulture, a program se odvija u programu Prvi koraci u prometu.

Članak 2.

Cilj Programa je omogućiti što većem broju djece bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom te nadzorom medicinskog osoblja kao i bavljenje sportom u natjecateljskom dijelu programa kao i podizanje svijesti djece i mladih o značaju ponašanja u prometu.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se brojem zahvaćene djece u programima i aktivnostima sportskih udruga kao i dosegom kvalitete i sportskih rezultata u realizaciji natjecateljskog dijela aktivnosti udruga. Rezultati ovog Programa mjere se kroz redovno provođenje sportske i zdravstvene kulture koja je dostupna svoj dijeci kroz sportske udruge, te je na prvom mjestu odgojni rad s djecom, a ne prvenstveno sportski rezultati.

Učinci provođenja ovog Programa vrlo su opći, a neki su nemjerljivi kroz druženje i upoznavanje, senzibilizacija djece na društvene pojave i oblike, a oni koji imaju pokazatelje vidljivi su na nizu elemenata društvenih segmenata- a što je najvažnije - zdravlje djece i mladih - u fizičkom ili mentalnom smislu. Također učinci provođenja ovog programa se očituju u poboljšanju kvalitete uvjeta življenja, smanjenje svih vrsta ovisnosti, smanjenje nasilnog ponašanja kod mladih, poboljšanja verbalne komunikacije.

Rezultati provođenja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski su vidljivi što se njegovim provođenjem podiže razina sigurnosti sudionika u prometu. Učinci su istovremeno djeci i mladima uključenim u taj program omogućavanje stjecanje kvalitetnijih znanja iz ove oblasti i svijesti o važnosti o sigurnosti u prometu .

Članak 4.

Program javnih potreba u sportu sastoji se od tri programske cjeline s podcjelinama:

1. Poticanje amaterskog sporta kroz sportske udruge:

- Nogometni klub VINODOL,

- Vaterpolo plivačko sportsko društvo VINODOL,

- Košarkaški klub VINODOL.

- Rukometni klub VINODOL,

- Športski školski klub DELFIN,

- J. D. Y. C. BURIN,

- Šahovski klub ZRINSKI-FRANKOPAN,

- Ribarsko društvo LIGANJ,

- Ribarsko društvo VRULJA Smokvica,

- Boćarski klub DONJI ZAGON,

- Boćarski klub RADINJE,

- Boćarski klub DRIN Klenovica

- Kuglački klub VINODOL,

- Streljački klub VINODOL,

- Teniski klub VINODOL,

- Ronilački klub NOVI,

- Lovačko društvo GRADINA,

- Lovačko društvo KOŠUTNJAK,

- Ženski rukometni klub VINODOL

- Auto-moto društvo NOVI VINODOLSKI

- Karate klub TENSHO

- Plesna udruga NATALIYA

- ANASTASIJA

- UDRUGA za razvoj djece HOP

- Klub GALOP

- MNK Viktorija

- Sportska udruga ACADEMY

2. Sportske manifestacije:

- malonogometni turnir

- vinodolska regata, Regata sjevernog Jadrana i Regata oko Krka

- ostale športske manifestacije

3. Kapitalna ulaganja u šport

(športski objekti i druga ulaganja)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Prvi koraci u prometu provodi se u prvim razredima Osnovne škole Ivana Mažuranića.

Članak 5.

Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski u 2015.godini u Proračunu je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 918.500,00 kn. Program će se financirati iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-06/14-01/05

Ur. broj: 2107/02-01-14-4

Novi Vinodolski, 16. prosinca 2014.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51250&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr