SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA LOKVE

35.

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12) i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 18/ 13) Općinsko vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lokve u sportu
za 2015. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2015. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Lokve i to:

- promicanje i poticanje sporta u cjelini

- djelovanje sportskih udruga

- sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima

- sudjelovanje u sportsko-rekreativnim aktivnostima građana

- izgradnja, održavanje i funkcioniranje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa u sportu Općina Lokve osigurati će sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 123.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na slijedeći način:

- NK »Risnjak« 100.000,00 kn

- ŠRK »Lokvarka« 4.000,00 kn

- L.D. »Srnjak« 4.000,00 kn

- BK »Lokve« 4.000,00 kn

- Udruga Maxima educa 1.500,00 kn

- Planinarsko društvo »Špićunak« 4.000,00 kn

- Šah škola »Goranka« 1.500,00 kn

- NK »Gorski kotar« 4.000,00 kn

Članak 4.

Općina Lokve će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja te sudjelovati u izgradnji i redovnom održavanju sportskih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Lokve osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2015. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve vršit će raspored sredstava nosiocima programa , pratiti njihovo namjensko korištenje te o realizaciji izvještavati Općinsko vijeće .

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/14-01/03

Ur. broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr