SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA LOKVE

31.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/ 14) i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva - pročišćeni tekst zakona (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11, 56/13) i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donosi

PLAN
GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA U 2015. GODINI

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na području Općine Lokve, procjeni iznosa ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

U 2015. godini planira se financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina u ukupnom procijenjenom iznosu od 30.000,00 kn.

Članak 3.

U 2015. godini financirat će se gradnja sljedećih vodnih građevina na području Općine Lokve:

A)JAVNA VODOOPSKRBA - OPSKRBA PITKOM VODOM

-rekonstrukcija vodovodne mreže
Naselje (sufinanciranje) 15.000,00 kn (270)

B)JAVNA ODVODNJA - ODVODNJA I
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

-rekonstrukcija odvodnje Naselje
(sufinanciranje) 15.000,00 kn (298)

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 3. ovog članka financirat će se iz sredstava proračuna.

Članak 4.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 325-01/14-01/02

Ur. broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51316&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr