SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA LOKVE

30.

Na temelju članka 28. stavak 1. a u vezi s člankom 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) te članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13), Općinsko vijeće Oćine Lokve na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture ( u daljnjem tekstu: Program) u 2015. godini na području Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Općina), opseg radova održavanja I financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se iz:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01/09

Ur. broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51316&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr