SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA LOKVE

26.

Na temelju članka 28. stavak 1. a u vezi s člankom 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/13), Općinsko vijeće Oćine Lokve na sjednici održanoj 22. prosinca 2014. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovim Programomo državanja komunalne infrastrukture ( u daljnjem tekstu: Program) u 2014. godini na području Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Općina), određuje se opseg radova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se iz:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/06

Ur. broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 22. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr