SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
OPĆINA BAŠKA

85.

Temeljem članaka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Pri

morsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. prosinca 2014. godine, donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Baška u 2015. godini

I.

Organizacija i razvoj sustava zaštite i spašavanja obuhvaća planiranje provedbe daljnjih aktivnosti u pravcu unapređenja sustava zaštite i spašavanja, osobito:

1.uskladiti Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća s odredbama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zašite i spašavanja (»Narodne novine« broj 30/14, 67/14);

2.donijeti odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje (Općinski načelnik);

3.ažurirati Plana zaštite i spašavanja (ako je potrebno), te izraditi plana pozivanja postrojbi i povjerenika CZ (ako je primjenjivo);

4.kod izrade dokumenata prostornog uređenja, temeljem Plana zaštite i spašavanja utjecati i zahtijevati ugrađivanje mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora;

5.pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje, odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju;

6.pravovremeno poduzimati radnje i donijeti akte, sve sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku;

7.provesti obuku članova Stožera zaštite i spašavanja i vatrogasnih zapovjedništava, koji to do sada nisu prošli,

8.za sve operativne snage predvidjeti plan vježbi u narednom razdoblju;

9.osigurati sredstava u proračunu:

9.1.za sve aktivnosti i potrebe navedene u prethodnim točkama,

9.2.u pričuvi, za ublažavanje i nadoknadu šteta od mogućih elementarnih nepogoda.

II.

Za ostvarenje zadaća iz ovih smjernica, kao i za poduzimanje i predlaganje odgovarajućih aktivnosti iz svojih nadležnosti, sve u svrhu unapređenja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja, u suradnji sa Stožerom zaštite i spašavanja, zadužuje se općinski načelnik.

III.

Tabela - usporedba ostvarenja u 2014. godini s planom proračunskih sredstava namijenjenih zaštiti i spašavanju u 2015. godini, sastavni je dio ovih smjernica.

Klasa: 021-05/14-01/13

Ur. broj: 2142-03-01-14-28

Baška, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr