SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
OPĆINA BAŠKA

83.

Temeljem članka 56. stavak 2. koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. prosinca 2014. godine, donijelo je

P L A N
davanja koncesija za 2015. godinu

I.

U skladu s odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 45/08, 32/10, 28/13), utvrđuje se Plan davanja koncesija za 2015. godinu.

II.

Općina Baška za dodjelu koncesija iz područja komunalnih djelatnosti planira provesti odgovarajuće postupke i dodijeliti ih na petogodišnje razdoblje, kako slijedi:

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Broj koncesija: 1

Rok na koji se daje koncesija: 5 godina (2015. - 2020.).

Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn.

Pravna osnova za davanje koncesija:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12),

- Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13),

- Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12).

2.Koncesija za obavljanje pogrebnih usluga - prijevoz pokojnika.

Broj koncesija: 1

Rok na koji se daje koncesija: 5 godina (2015. - 2020.).

Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn (10% od bruto ostvarenih prihoda).

Pravna osnova za davanje koncesija:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12),

- Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13),

- Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12).

III.

Komunalne usluge čije se obavljanje povjerava dodjelom koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije određeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13) i Zakonom o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

IV.

Dodjelom koncesija iz točke II. prestaje i potreba razmatranja donošenja srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, jer se isto, izvan koncesija koje se dodjeljuju temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13), ne planira.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/13

Ur. broj: 2142-03-01-14-26

Baška, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr