SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

94.

Na temelju članka 20.stavak 1. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 32/09-isp., 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog
Lošinja u 2015.godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja određuju se poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od interesa za Grad Mali Lošinj za koje su osigurana sredstva u Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu, sukladno pojedinačnim programima i aktivnostima udruga dostavljenim na javni poziv.

Članak 2.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Mali Lošinj, a uključuju:

-poticanje i promicanje tehničke kulture,

-provođenje programa udruga, klubova i Zajednice tehničke kulture u cilju stjecanja tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina namijenjenih odraslima, a posebice djeci i mladeži.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u tehničkoj kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu iznose 50.600,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi raspoređuju se na slijedeći način:

1. Astronomsko društvo Leo Brenner 30.000,00

2. Foto klub 14.000,00

3. Auto-klub Lošinj 1.000,00

4. Zajednica tehničke kulture 2.000,00

5. Aeroklub Cumulus 3.600,00

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa temeljem sklopljenog ugovora i dostavljenog izvješća o realizaciji Programa i utrošku sredstava u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 620-01/14-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr