SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

92.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57700, 129/00, 59701, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178704, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2015. godinu za sljedeće djelatnosti:

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

-održavanje javnih površina

-parkovno uređenje javnih površina

-odvodnja oborinskih voda

-održavanje groblja

-prijevoz vode i javni izljevi

-održavanje fontana i urbane opreme

-održavanje obale

-održavanje javne rasvjete

-održavanje prometne signalizacije

-održavanje nerazvrstanih cesta

-obavljanje deratizacije i dezinsekcije

-obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Financijski prikaz planiranih sredstava i izvora:    

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu 1. 1. 2015. godine.

Klasa: 363-02/14-01/05

Ur.broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr