SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

91.

Temeljem članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA ZA POKRIĆE MANJKA
PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA
GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvori financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima utvrđenim sa danom 31.12.2013. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ«, br. 15/14) utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 4.787.425,94 kn. Utvrđeni rezultat poslovanja raspoređen je u tekućoj proračunskoj godini u skladu sa Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja (»Službene novine PGŽ«, br. 25/14).

Članak 3.

Proračunski manjak iz članka 2. pokrit će se u idućem razdoblju sljedećom dinamikom:

- 2014. godine iznos 100.000,00 kn

- 2015. godine iznos od 500.000,00 kn

- 2016. godine iznos od 2.000.000,00 kn

- 2017. godine iznos od 2.187.425,94 kn

Članak 4.

Mjere koje će se provesti za ostvarenje financijskih sredstava iz kojih će se pokriti manjak kroz navedene godine su sljedeće:

-pojačanim aktivnostima na provođenju prisilne naplate dospjelih potraživanja kroz cijelo razdoblje

-potpunom i pravodobnom naplatom prihoda

-smanjenjem plaća zaposlenih u gradskoj upravi i svih proračunskih korisnika Grada Malog Lošinja od 1. 1. 2015. godine

-smanjenjem ostalih rashoda za zaposlene od 1. 1. 2015. godine

-smanjenjem materijalnih rashoda gradske uprave i svih proračunskih korisnika od 1. 1. 2015. godine

-smanjenjem tekućih donacija udrugama i sportskim klubovima koji se financiraju iz proračuna Grada Malog Lošinja

Članak 5.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 041-01/14-01/06

UR.BROJ: 2213/01-01-14-4

MaliLošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr