SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

89.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57700, 129/00, 59701, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178704, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2015. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i građenje groblja i ostalih komunalnih građevina i nabavu opreme.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1. CESTE I PARKIRALIŠTA

Članak 2.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 8.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 363-01/14-01/53

Ur.broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr