SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

88.

Na temelju odredbi članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,87/09, 88/10, 66/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i članka 32. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PLAN RASPODJELE SPOMENIČKE RENTE
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Planom raspodjele spomeničke rente Grada Malog Lošinja za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2015. godinu u iznosu od 600.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Plan raspodjela spomeničke rente za 2015. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 400-01/14-01/25

URBROJ: 2213/01-01-14-16

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik:
Mario Kamalić, kap., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr