SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

85.

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROJEKCIJU PRORAČUNA GRADA MALOG
LOŠINJA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2017. godine

Članak 1.

Projekcijom Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2016. - 2017. godine (u daljnjem tekstu: Projekcija), planiraju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci za razdoblje 2016. - 2017. godine, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2016-2017. godine stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-01/14-01/25

UR.BROJ: 2213/01-01-14-14

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik:
Mario Kamalić, kap., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr