SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

82.

Na temelju članka 13. stavka 7. Zakona Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja («Službene novine» Primorsko - goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj, koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 214-01/14-01/04

UR.BROJ: 2213/01-01-14-7

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr