SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

81.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko

vijeće Grada Malog Lošinja na 15. sjednici od 18. prosinca 2014. godine, donosi:

Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o izradi CILJANIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA /UPU-9/ MALI LOŠINJ

Članak 1.

U Odluci o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj (Službene novine PGŽ 18/13 i 15/14) mijenja se članak 4. i glasi:

»Razlog ciljanih izmjena i dopuna

.Usklađenje sa Odlukom o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grad Malog Lošinja (SN PGŽ 26/13) i V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja,

.izmjene u dijelu koji se odnosi na revidiranje namjene akvatorija luke otvorene za javni promet županijskog značaja u Malom Lošinju na predjelu Poljana i Kovčanje

.usklađenje maksimalnih kapaciteta kreveta u zoni Runjica u Malom Lošinju

.izmjene u predjelu Kadin u Malom Lošinju u dijelu koji se odnosi na brodogradilište, autobusni kolodvor i izmjene u člancima 45., 46., 48. i 55. Odredbi za provođenje

.izmjena u dijelu plana koji se odnosi na tehničke elemente za gradnju prometnica u dijelu korekcije profila planirane ulice na Kalvariji, ukidanje rotora na Malinu, produženje ceste na predjelu Jamina, te izmjena u dijelu definiranja tehničkih elemenata za gradnju i rekonstrukciju cesta

.Izmjene u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje uvjeta smještaja i načina gradnje stambenih građevina za novu obiteljsku, manju višestambenu i višestambenu izgradnju

.uvjeti smještaja i način gradnje građevina unutar dijela naselja Mali Lošinj, predjel Premuda oznake 7.12,

.izmjena u dijelu koji se odnosi na uređenje javne i komunalne infrastrukturne mreže s ucrtavanjem pozicije oborinskog ispusta i sanitarne odvodnje na predjelu Škverić u Malom Lošinju

.proširenje građevinskog područja na predjelu Rukavić na k.č. 1945 i 1946 k.o. Mali Lošinj-grad

.uvjeti smještaja i način gradnje građevina unutar dijela naselja Mali Lošinj, predjel Tovarić, oznake 7.8

.tehničke ispravke i usklađenja u dijelu koji odnosi na zaštitu povijesne graditeljske cjeline naselja, ispravak grafičkih oznaka na kartografskom prikazu

»

Članak 2.

Svi ostali članci Odluke izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj (Službene novine PGŽ 18/13 i 15/14) ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/13-01/29

Ur.broj: 2213/01-01-14-16

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr