SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

77.

Na temelju članka 7. Stavak 1. točka 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93,29/97,47/99 i 35/ 08), članka 17. Stavak 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 32/ 09-isp., 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo

ODLUKU
o izdvajanju Creskog muzeja iz Pučkog otvorenog
učilišta Mali Lošinj

1.Creski muzej izdvaja se iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj zaključno s 31. prosinca 2014. godine

2.Grad Mali Lošinj suglasan je da Grad Cres preuzme osnivačka prava nad Creskim muzejem kao samostalne javne ustanove sukladno Zakonu o muzejima.

3.Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj će s Creskim muzejem sporazumom međusobno urediti pitanja oko kadrova, financiranja, čuvanja arhive te postupka primopredaje.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama primorsko- goranske županije«.

Klasa: 612-05/14-01/02

Urbroj:2213/01-01-14-5

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr