SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

72.

Na temelju odredbi članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine RH«, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 66/11, 25/12, 136/12 I 157/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu briše se planirani prihod od spomeničke rente: »750.000,00 kn« i upisuje se novi planirani prihod od spomeničke rente u iznosu od: »533.000,00 kn«.

Članak 2.

Raspored financijskih sredstava naveden u članku 2. mijenja se i glasi, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

I izmjene i dopune Plana raspodjele spomeničke rente za 2014. god. stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/14-01/14
UR.BROJ: 2213/01-01-14-12
Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr