SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

216.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05; 75/09 i 14/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« 23/09; 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 323-02/14-01/35, URBROJ: 525-11/1028-14-2 od 29. listopada 2014.), na 14. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju
lovišta broj: VIII/105 - »ĆUNSKI KURILA«

Članak 1.

U Odluci o ustanovljenju lovišta broj VIII/105 »ĆUNSKI KURILA« (»Službene novine« broj 50/06) u članku 2., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se u uvali Tuhin. Dalje granica ide suhozidom u smjeru sjeveroistoka preko trigonometra 122 u predjelu Križice do ceste Lošinj - Porozine, tu skreće oštrim kutem na suhozid i dalje suhozidom prema uvali Zakalčić. Dalje granica nastavlja u smjeru juga obalom mora uključujući otočiće Veli i Mali Osir do mosta u uvali Privlaka

zatim u smjeru zapada obalom mora do početne točke u uvali Tuhin, uključujući otok Susak.

- Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60x40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi i na otoku Susku.

- Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Mediteransko lovište nizinskog tipa na središnjem dijelu otoka Lošinja i otoka Suska«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina lovišta s otokom Suskom iznosi 2.590 ha.«

Članak 3.

U članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Lovoovlaštenik je dužan na otoku Susku postaviti najmanje jedan visoki zasjed uz primamljivanje hranom (kukuruz) i vodom radi stvaranja uvjeta za učinkovito uklanjanje alohtone divljači (divlje svinje) i sprečavanje šteta.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-42

Rijeka, 18. prosinca 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=00001&odluka=216
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr