SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

207.

Na temelju članka 91. stavka 2. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), članka 7. stavka 3. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvora vode za piće (»Narodne novine« broj 66/11 i 47/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), uz prethodnu suglasnost »Hrvatskih voda« (KLASA: 325-03/14-04/125, URBROJ: 374-1-6-14-2 od 14. studenoga 2014. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta
vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu
izvora u Bakarskom zaljevu

Članak 1.

U Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (»Službene novine« broj 35/12 i 31/13) u članku 6., stavku 4. briše se točka na kraju rečenice i dodaju riječi »podijeljena na I.A i I.B zonu.«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 2. iza riječi »zaštite« briše se točka na kraju rečenice i dodaju riječi »podijeljena na I.A i I.B zonu.«.

Članak 3.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»I. zona grupe izvorišta Zvir i bunara u Martinšćici, izvora Rječine te izvorišta u Bakarskom zaljevu podijeljena je na I. A i I. B zonu.«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-23

Rijeka, 18. prosinca 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=00001&odluka=207
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr